İnsan Kaynakları

Medica Global insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığını arttırarak kurumda devamlılığını sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmektir

Medica Global, büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem verir. Çalışanlarına birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan Medica Global; çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilir.

Medica Global organizasyon yapısı içinde bulunan nitelikli elemanların kariyer gelişimlerini sağlayabilmek için bir kariyer planlaması yapılmaktadır. Amaç, gelişim ve rotasyona uygun olarak çalışanların kariyer gelişimine fırsat yaratmak ve kritik pozisyonlar için yedekleme olanağını oluşturmaktır.

Şirket içerisindeki kariyer olanaklarına ilişkin bilgi açık bir biçimde sunulur ve çalışanlara kariyerlerini planlamada destek olacak eğitim programları düzenlenir.

Girl in a jacket


Kariyer Yönetimi

Açık olan pozisyonlar kariyer siteleri ve yayınları ile firma ve iştiraklerimizin internet sitelerinden duyurulur. Tüm başvurular gelişmiş veri tabanımızca kabul edilmekte ve yönetilmektedir.

Uygun görülen adaylar ile belirli süreç dahilinde görüşmeler yapılır. Görüşmeler şirket ve pozisyona özel yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlar ve envanter testleri ile desteklenmektedir. Tüm görüşmelerimizde süreçlere bağlı kalınmakta ve objektif yaklaşım sergilenmektedir.

Eğitim faaliyetleri, çalışanlarımızın firma ve bünyesindeki şirketlerde yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili şekilde yapabilmeleri için mesleki bilgi ufuklarını genişleten düşünce, rasyonel karar alma, davranış ile tutum, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişimler yapmayı amaçlamaktadır. İşe başlayan çalışanımızın işe ve şirkete uyumunun kolaylaştırılması ve en kısa zamanda kurum kültürü ve değerlerini paylaşması amacıyla uygulanan “Oryantasyon Programı” ile eğitim süreci başlamış olur.

Amaç, yeni bireyin oryantasyon sürecinde Medica Global'e güven duymasını sağlamak ve iş motivasyonunu edindirmektir. Üstün performansa ve başarıya götüren geliştirici faaliyetlerle sürekli öğrenme süreci devam eder. Çalışanlarına birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan Medica Global; çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilir.

Tüm eğitimler işin gereklilikleri ve çalışanın yetkinlikleri göz önünde bulundurularak profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ve kariyer planını destekleyecek programlar oluşturacak şekilde planlanır.

Bizimle hemen
İletişime geçin

+90 (0312)
285 64 66